"Vi skal tale om dataflowet"

Når kalkulationer og stamdata skal deles mellem Dankost Pro og andre systemer, har Jannie for øje, at de daglige arbejdsgange i produktionen tænkes ind i dataudvekslingen.

Virkeligheden med i udviklingen

Jannie er Head of Project & Product Management i Kraftvaerk Foodtech. Hun er det essentielle bindeled mellem vores brugere, IT-afdelinger og vores egne udviklere og sørger for at udviklingen af Dankost Pro hænger sammen med virkeligheden.

Jannie har en baggrund som Professionsbachelor i Human Ernæring med speciale i produktudvikling og har en certificering i projektledelse. Hun har arbejdet med Dankost Pro i mange år som produktionsleder og projektansvarlig på EAT-skolemad i Københavns Kommune, så hun har haft fingrene i programmet på daglig basis. Den erfaring tager hun med sig, når hun i dag er med til at videreudvikle nye og eksisterende funktioner – på den måde er vi sikret en systemudvikling, der har hold i den virkelighed, vi ofte møder ude i de mange forskellige produktioner.

Som leder for vores udviklingsteam står Jannie i spidsen for den konstante udvikling af Dankost Pro, både de generelle forbedringer og specialudvikling af integrationer, datasammenlægning mv. som sikrer et bedre dataflow ude hos vores mange kunder.

Det store overblik

I mange større virksomheder findes der ikke bare ét program, der kan løse alle de dagligdags opgaver. Der arbejdes ofte med data i mange andre systemer fx PIM systemer, ERP-systemer, EPJ-systemer, labelprintere, industrigryder og bestillingsportaler. Dankost Pro skal altså tænkes ind i et større dataflow i hele organisationen. Her vil I møde Jannie, der i et samarbejde med jer vil definere hvilken informationsudveksling, der skal ske mellem systemerne samt udtænke det bedst setup i forhold til jeres virksomhed, således at validiteten af data sikres i systemerne, samt at performance bevares og GDPR overholdes.

Af samme årsag er hun projektleder på de større implementeringsopgaver, som vi fx har udviklet for hospitalerne i Region Syd. Dankost Pro er dermed jeres fremtidssikrede system, der med Jannie bag roret er i konstant udvikling og kan tilkobles øvrige IT-systemer.

Det er også Jannie I typisk møder i Supporten, når der er tale om teknisk support. Som når vi sender nye opdateringer af Dankost Pro ud, når I har spørgsmål til serveropsætning, installation mv. Men med hendes praktiske erfaring i rygsækken, yder hun også mere praksisnær support til de dagligdagsudfordringer, der kan opstå i en travl produktion.

Så når I næste gang har tekniske spørgsmål vedrørende Dankost Pro, så sidder Jannie bag stemmen med svaret i Supporten.

Serie: Hvem er Kraftvaerk Foodtech?

2021 kommer til at byde på en del hjemmearbejde lidt endnu. Det betyder derfor også, at vi ikke får lige så rig mulighed for at besøge vores brugere. Heldigvis har de fleste af os, vænnet os til en arbejdsform, der primært foregår over telefonen eller online. Men hvem er så stemmerne der taler, når I ringer til os? Det vil vi gerne præsentere i denne serie, hvem vi er og hvad vi især kan hjælpe vores kunder med.