API til dataudveksling mellem flere systemer

En organisation har ofte flere forskellige softwaresystemer at arbejde i. Et API kan derfor være en god investering for jer, der har brug for udveksling af flere informationer på tværs af systemer, lokationer og mennesker.

API til dataudveksling mellem flere systemer

Kraftvaerk FoodTech tilbyder et API til Dankost Pro for udveksling af informationer systemer i mellem. Fordelene ved et API er, at det kan være med til at:

  • Minimere manuelle arbejdsgange
  • Spare tid
  • Minimere menneskelige fejl

Et API kan være en god investering for jer, der har brug for udveksling af flere informationer på tværs af systemer, lokationer og mennesker.

Hvorfor API?
En organisation har ofte flere forskellige softwaresystemer at arbejde i. Produktionen arbejder i Dankost Pro, økonomiafdelingen sidder med økonomistyringssystemer som fx Navision, mens andre afdelinger har deres arbejdsgange i helt tredje systemer. Men selvom vi arbejder i forskellige systemer, skal vi som ofte stadig dele informationer på tværs af disse uden nødvendigvis at have adgang til dem alle.

Så hvordan får Sigrid fra Økonomi adgang til indkøbspriser fra Dankost Pro?

Med et Application Programming Interface – eller mere mundret: et API.

AP - hva’- for noget?
Et API er en form for budbringer, der muliggør udveksling af informationer fra forskellige systemer. API’ et tager imod ordrer fra et system, der fortæller hvilke informationer, der ønskes. De bearbejdes hos modtageren, hvorefter API’ et returnerer de ønskede informationer tilbage til systemet. Lidt på samme måde som en tjener fungerer på en restaurant: Du fortæller tjeneren hvad du vil have (informationerne), tjeneren (API’ et) bringer det videre til køkkenet, der bearbejder ordren, hvorefter tjeneren returnerer maden (informationerne) til dig.

Kraftvaerk FoodTech har udviklet et API, der stiller nogle informationer til rådighed, som et andet system kan trække ud af Dankost Pro. De informationer kan fx være opskrifter, deklarationer eller næringsoplysninger til en webside eller et etiketsystem. Det kan også være prisinformation på råvarer til et økonomisystem. Dermed kan de manuelle arbejdsgange, der foregår mellem systemerne med mails, Excel ark, noter og opkald med informationer, mindskes.

Funktioner i API'et
API’ et understøtter en lang række funktioner, som fx kan være præsentation af menuer, næringsoplysninger, deklarationer, allergener, fotos m.m. API’ et kan benyttes til både websites, mobile enheder, apps og intranet. API kan tillige anvendes af lagerstyrings- eller økonomisystemer til fx at indhente data vedr. kost- og salgspriser. Dataudveksling til labelprintere er også et kendt anvendelsesområde.

API’ et understøtter tillige funktion til oprettelse og opdatering af råvarer således, at fx synkronisering mellem eksternt lagersystem og Dankost Pro råvaredatabase er mulig.

Specifikationen er bl.a. udarbejdet i et samarbejde i forhold til systemet Navision, men integrationer mellem andre systemer er også en mulighed.